Audyty energetyczne

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny / termomodernizacyjny jest ekspertyzą dotycząca podejmowania i realizacji przedsięwzięć zmniejszających koszty utrzymania budynku związane z ogrzewaniem.

Celem audytu jest zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych i formalnych) wraz z określeniem ich opłacalności. Audyt energetyczny obejmuje także doradztwo w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji mających na celu racjonalizację zużycia energii. Ta niezależna i obiektywna opinia stwierdza, które modernizacje są opłacalne w badanym budynku oraz jakie produkty i rozwiązania techniczne są najkorzystniejsze.

Audyt energetyczny budynku zawiera następujące elementy:

  • inwentaryzację systemu grzewczego, ocenę właściwości cieplnych budynku oraz określenie, jaka jest charakterystyka energetyczna budynku,
  • stwierdzenie, na jakie sposoby można przeprowadzić termomodernizację budynku,
  • ocenę opłacalności każdej z metod,
  • wskazanie, które z nich są optymalne dla audytowanego budynku.

Audyt energetyczny przeprowadzany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 346) dotyczące zakresu i formy audytu energetycznego.

Sama procedura audytu jest dość skomplikowana, ale w rezultacie uzyskujemy następujące zestawienie dla każdego rodzaju modernizacji: koszt, zysk, czas zwrotu kosztów i inne ekonomiczne wskaźniki opłacalności. Audyt energetyczny dostarcza niezbędnych podstaw do podjęcia świadomej decyzji dotyczącej termomodernizacji budynku.

Wykonujemy również audyt źródła ciepła.

 Orientacyjny cennik wykonania audytu energetycznego / termomodernizacyjnego:

 

Lokal mieszkalny od 299zł
Dom jednorodzinny o powierzchni użytkowej do 200 m2 od 500zł  od 400zł
Dom jednorodzinny o powierzchni użytkowej powyżej 200 m2 od 650zł  od 550zł
Budynek wielorodzinny od 700zł
Budynek użyteczności publicznej od 800zł
Inne budynki (np.: hale produkcyjne, biurowce, hotele, salony sprzedaży, usługowe itp.) od 650zł

 


Zadzwoń i zamów tel.: 600 389 860 lub uzupełnij formularz kontaktowy w dziale kontakt – oddzwonimy.