Audyty energetyczne

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny / termomodernizacyjny jest ekspertyzą dotycząca podejmowania i realizacji przedsięwzięć zmniejszających koszty utrzymania budynku związane z ogrzewaniem.

Celem audytu jest zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych i formalnych) wraz z określeniem ich opłacalności. Audyt energetyczny obejmuje także doradztwo w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji mających na celu racjonalizację zużycia energii. Ta niezależna i obiektywna opinia stwierdza, które modernizacje są opłacalne w badanym budynku oraz jakie produkty i rozwiązania techniczne są najkorzystniejsze.

Audyt energetyczny budynku zawiera następujące elementy:

  • inwentaryzację systemu grzewczego, ocenę właściwości cieplnych budynku oraz określenie, jaka jest charakterystyka energetyczna budynku,
  • stwierdzenie, na jakie sposoby można przeprowadzić termomodernizację budynku,
  • ocenę opłacalności każdej z metod,
  • wskazanie, które z nich są optymalne dla audytowanego budynku.

Audyt energetyczny przeprowadzany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 346) dotyczące zakresu i formy audytu energetycznego.

Sama procedura audytu jest dość skomplikowana, ale w rezultacie uzyskujemy następujące zestawienie dla każdego rodzaju modernizacji: koszt, zysk, czas zwrotu kosztów i inne ekonomiczne wskaźniki opłacalności. Audyt energetyczny dostarcza niezbędnych podstaw do podjęcia świadomej decyzji dotyczącej termomodernizacji budynku.

Wykonujemy również audyt źródła ciepła.

 Orientacyjny cennik wykonania audytu energetycznego / termomodernizacyjnego:

 

Lokal mieszkalny od 499zł
Dom jednorodzinny o powierzchni użytkowej do 200 m2 od 800zł
Dom jednorodzinny o powierzchni użytkowej powyżej 200 m2 od 950zł
Budynek wielorodzinny od 1200zł
Budynek użyteczności publicznej od 1400zł
Inne budynki (np.: hale produkcyjne, biurowce, hotele, salony sprzedaży, usługowe itp.) od 1600zł

 


Zadzwoń i zamów tel.: 600 389 860 lub uzupełnij formularz kontaktowy w dziale kontakt – oddzwonimy.

Audyty Przedsiębiorstw

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej weszła w życie w dniu 1 października 2016 r. nakładając na  przedsiębiorców obowiązek sporządzania audytu energetycznego. Obowiązek sporządzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa został nałożony na przedsiębiorcę, który w dwóch ostatnich latach obrotowych: 1) zatrudniał średniorocznie co najmniej 250 pracowników lub 2) osiągnął roczny obrót netto ze …