Cennik świadectwa charakterystyki energetycznej, certyfikatu energetycznego

Świadectwo charakterystyki energetycznej danego budynku (często można spotkać również nazwę certyfikat energetyczny, a także paszport energetyczny) to dokument stanowiący element dokumentacji technicznej obiektu. Jest on niezbędny między innymi wtedy, gdy chcemy sprzedać lub wynająć komuś dom, mieszkanie, lokal użytkowy czy jakikolwiek inny budynek. Może on dotyczyć całości posesji lub tylko jej wydzielonej części. Dokument zawiera informacje dotyczące zapotrzebowania energetycznego, czyli energii potrzebnej do użytkowania danego obiektu.

Warto pamiętać, że certyfikat energetyczny budynku jest ważny przez 10 lat od daty jego wystawienia. Jeżeli w tym czasie przeprowadzane są prace modernizacyjne na budynku, świadectwo charakterystyki traci ważność, przez co wymagane jest uzyskanie nowego dokumentu.

Z czego składa się świadectwo energetyczne budynku?

Oprócz podstawowych danych (m.in. adresowych, dotyczących daty budowy obiektu czy jego kubatury) i pozostałych parametrów (np. wykazu temperatur w poszczególnych pomieszczeniach) certyfikat energetyczny zawiera także 3 ważne wartości. Są to wskaźniki:

  • EK (energia końcowa); 
  • EP (energia pierwotna);
  • EU (energia użytkowa).

Charakterystyka energetyczna budynku – cena

Cena certyfikatu energetycznego zależy od rodzaju oraz wielkości analizowanego budynku. Ceny certyfikatów dla poszczególnych typów budynków znajdują się w tabeli:

Lokal mieszkalny od 299zł
Dom jednorodzinny o powierzchni użytkowej do 200 m2 od 450zł
Dom jednorodzinny o powierzchni użytkowej powyżej 200 m2 od 650zł
Budynek wielorodzinny od 1200zł
Budynek użyteczności publicznej od 2800zł
Inne budynki (np.: szkoły, urzędy, dworce, hale produkcyjne, biurowce, hotele, salony sprzedaży, usługowe itp.) od 2900zł