Powrót do Audyty energetyczne

Korzyści z przeprowadzenia audytu energetycznego

Na ustawowy obowiązek regularnej kontroli zużycia prądu nie należy patrzeć jak na prawną uciążliwość – audyt energetyczny jest wykonywany w bardzo konkretnym celu i może przynieść przedsiębiorcy wymierne korzyści. Jakie zalety ma wykonywanie ekspertyzy co cztery lata? Wyjaśniamy poniżej.

  1. Po pierwsze: po co wykonuje się audyty energetyczne, czyli przewidywane oszczędności
  2. Główną korzyścią, jaką można wynieść z ekspertyzy uprawnionego podmiotu, jest informacja o sposobach ograniczenia zużycia prądu, a co za tym idzie – oszczędności. Audyt zawiera analizę wykorzystania energii w całym obiekcie, uzupełnia go natomiast spis propozycji, których wprowadzenie pozwoli na poprawę efektywności urządzeń czy obiektów. Mówimy tu o oszczędności średnio 20-procentowej, co w skali wciąż rosnących cen prądu będzie znaczącym odciążeniem budżetu firmy.

  3. Po drugie: uniknięcie kar finansowych
  4. Ponieważ wykonanie audytu energetycznego co cztery lata jest obowiązkiem ustawowym dla dużych przedsiębiorców (250 pracowników lub więcej, obroty wyższe niż 50 mln Euro, aktywa wyższe niż 43 mln Euro), próba uniknięcia tej konieczności jest ścigana prawnie. Kara finansowa może wynosić aż do 5% dochodów całego przedsiębiorstwa.

  5. Po trzecie: okazja na uzyskanie dofinansowań
  6. Wykonanie audytu energetycznego pozwala ubiegać się o wsparcie finansowe, na przykład w ramach programu Infrastruktura i Środowisko, realizowanego przez Ministerstwo Środowiska. Przeprowadzenie ekspertyzy jest niezbędne, by wziąć udział w programie. Możemy uzyskać dofinansowanie na stworzenie infrastruktury wykorzystującej odnawialne źródła energii oraz na wprowadzenie przewidzianych w raporcie usprawnień. Ekspertyza pozwala także uzyskać dofinansowanie od Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie premii termoizolacyjnej. Dostępne są środki w wysokości do 20% kredytu, przyznanego na poprawę charakterystyki obiektu i jego systemu grzewczego.

  7. Po czwarte: ochrona środowiska oraz zmniejszenie emisyjności
  8. Wypełnienie zaleceń, które podają audyty energetyczne, walnie przyczynia się do poprawy stanu środowiska. Propozycje zmian tworzone są z myślą o dzisiejszej wiedzy ekologicznej, potrzebach i zagrożeniach, jakie wiążą się z polskimi normami i przyzwyczajeniami dotyczącymi emisji. Zmniejszenie zużycia prądu jest ulgą nie tylko dla portfela przedsiębiorcy – pomoże ono również zbliżyć się do wypełnienia zaleceń unijnych, związanych chociażby z emisją CO2 czy przejściem na OZE.

  9. Po piąte: zmiana sposobu myślenia
  10. Wielu przedsiębiorców nie docenia znaczenia, jakie ma podejście pracowników do wykorzystywanych narzędzi. Wprowadzenie procedur i uświadomienie zatrudnionych osób o poziomie zużycia energii pomaga jednak we wprowadzeniu oszczędności codziennej – pozytywnych odruchów, zmierzających do ograniczenia marnowania prądu.

Często zadawane pytanie – środek trwały?

Często pytacie nas Państwo, czy wykonanie audytu energetycznego zwiększa wartość środka trwałego. Wyjaśniamy więc: samo przeprowadzenie ekspertyzy nie wystarczy. Jednak już wprowadzenie zaleceń z audytu pozwala na zwiększenie tej wartości. Dlatego warto nie zatrzymywać się w połowie drogi – skorzystają Państwo, gdy mając raport, wypełnicie jego propozycji oszczędności zużycia.