Powrót do Audyty energetyczne

Obowiązek audytu energetycznego w dużych przedsiębiorstwach

Od 10 stycznia 2016 roku obowiązuje ustawa o efektywności energetycznej – nakłada ona na duże przedsiębiorstwa obowiązek wykonywania raz na 4 lata audytu energetycznego. Na tej stronie znajdziesz informacje, kto dokładnie podlega powyższemu zobowiązaniu, a także na czym polega proces oraz jakie są kary za uchylenie się.

Kto musi przeprowadzać okresowe audyty energetyczne?

W rozumieniu ustawy, duże przedsiębiorstwa to takie, które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • zatrudniają 250 lub więcej pracowników,
  • mają roczny obrót netto powyżej 50 mln Euro, a jego suma aktywów przekracza 43 mln Euro.

Tacy przedsiębiorcy są zobowiązani, by przeprowadzić audyt energetyczny raz na 4 lata.

Kto nie podlega obowiązkowi ustawowemu?

Ustawa przewiduje dwie sytuacje, w których przeprowadzanie ekspertyzy nie jest konieczne:

Jakie są kary za niespełnienie obowiązku?

Ustawa przewiduje kary finansowe, w wysokości do 5% rocznego przychodu firmy. Urząd Regulacji Energetyki (URE) może od niej odstąpić, jeśli przedsiębiorstwo podejmie kroki zmierzające do przeprowadzenia procesu.

Jak przebiega proces?

Audyt energetyczny ma na celu zaproponować przedsięwzięcia, które pomogą zwiększyć efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie, a w domyśle także zwiększyć oszczędności. Musi on zostać przeprowadzony przez ekspertów – zewnętrznych lub związanych z przedsiębiorcą, o ile nie są zaangażowani w działalność firmy, która będzie podlegać procesowi.

Pierwszym etapem jest uzgodnienie przedsiębiorcy z ekspertem, jaki cel będzie miał dany audyt energetyczny – czy proces skupi się na szukaniu sposobów na zwiększenie oszczędności, czy w jego ramach zostanie przygotowany nowy system zarządzania energią, czy może ocenie będzie podlegać ogólne zużycie prądu. Ze swojej strony, przedsiębiorca informuje o ewentualnych przeszkodach (na przykład trudności w dostępie do konkretnych maszyn).

Kolejnym etapem jest dostarczenie ekspertowi niezbędnych danych lub wyznaczenie osoby, która pomoże je zdobyć. Mowa o wykazach systemów czy charakterystyk obiektów, które będą podlegać obserwacjom. Ekspert kontroluje również na bieżąco zużycie prądu w trakcie pracy przedsiębiorstwa i aktywnie szuka sposobów na jego zmniejszenie.

Końcowy etap procesu to stworzenie raportu i przekazanie go przedsiębiorcy. Ekspert rozwiewa ewentualne wątpliwości, wyjaśnia wyniki i proponuje wprowadzenie zmian. Po stronie przedsiębiorcy pozostaje już tylko zgłosić do URE fakt przeprowadzenia procesu.