Audyty energetyczne

Audyt energetyczny

Zajmujemy się przeprowadzeniem ekspertyz, których celem jest określenie najlepszych, w danym przypadku, metod termomodernizacji, co prowadzi do zmniejszenia kosztów ogrzewania obiektu. Na zlecenie Klientów przeprowadzamy audyty energetyczne.

Na podstawie danych, które zawierają wyniki ekspertyzy, nasi pracownicy służą radą oraz pomagają wybrać najbardziej opłacalne rozwiązania, zarówno techniczne, jak i organizacyjne, czy formalne. Przeprowadzany przez nas audyt energetyczny to także doradztwo w zakresie inwestycji. Jego celem jest optymalizacja zużycia energii. Jest to niezależna i obiektywna ekspertyza, dzięki której można zmodernizować rozwiązania techniczne znajdujące się w danym obiekcie.

Czym jest

Przeprowadzany przez nas audyt energetyczny pozwala uzyskać wiele przydatnych informacji, które zostaną wykorzystane w trakcie termomodernizacji budynku. Dzięki nim można znacznie zmniejszyć koszty generowane przez ogrzewanie, redukując utratę ciepła przez dany budynek, tym samym zmniejszając jego zapotrzebowanie w zakresie ogrzewania. Każdy obiekt jest inny i posiada odrębną charakterystykę, dlatego wymaga także przeprowadzenia odrębnego audytu energetycznego. W ten sposób można zdecydować, które rozwiązania będą w danym przypadku najlepsze.

Czynności, które są przeprowadzane w trakcie audytu energetycznego w danym budynku:

  • sprawdzenie systemu grzewczego, ocena efektywności jego działania, a także właściwości budynku oraz określenie jego charakterystyki energetycznej,
  • określenie sposobów, według których może być przeprowadzona termomodernizacja obiektu,
  • wybór najbardziej opłacalnych, w danym przypadku, metod,
  • wskazanie optymalnych rozwiązań, które sprawdzą się w danym budynku.

W wielu przypadkach audyt energetyczny przeprowadzany jest, między innymi, metodą termowizji. Obiekt badany jest przy użyciu specjalnej kamery, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Dzięki temu można wykryć wszystkie miejsca, których ciepłota odbiega od normy. Dzięki temu możliwe jest określenie źródła problemu.

W czasie przeprowadzania ekspertyzy sprawdzane są wszystkie ściany, stropodachy i dachy. Bada się także instalacje klimatyzacyjne, ciepłej wodny, wentylacyjne oraz grzewcze. Sprawdzane są również takie elementy jak okna oraz oświetlenie. W przypadku, gdy budynek korzysta z energii odnawialnej, sprawdzane są również instalacje z nią związane.

Kto może przeprowadzić audyt

Przeprowadzania ekspertyzy może podejmować się jedynie osoba posiadająca stosowne wykształcenie techniczne, najczęściej związane z budownictwem lub inżynierią środowiska, oraz ukończony odpowiedni kurs lub studia podyplomowe.

Wszystkie czynności, które obejmują audyt energetyczny są przeprowadzane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 346), które dotyczy zakresu i formy przeprowadzania tego typu działań.

Procedury, którymi się kierujemy w trakcie przeprowadzania audytu są skomplikowane, ale pozwalają na uzyskanie pomocnych informacji.

Dla każdego rodzaju modernizacji otrzymujemy dane, takie jak:

  • koszt,
  • zysk,
  • czas zwrotu kosztów i inne wskaźniki opłacalności.

Dzięki temu jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie określić, która metoda będzie najbardziej opłacalna w danym przypadku. Nasze działania stanowią znaczącą pomoc podczas podejmowania decyzji, która dotyczy przeprowadzania termomodernizacji danego obiektu. Wykonujemy również ekspertyzę źródła ciepła.

Po co jest wykonywany

Audyt energetyczny może wykazać potrzebę, między innymi, wymiany lub naprawy okien i drzwi, instalacji grzewczej oraz poszczególnych urządzeń, wentylacji, czy systemu doprowadzającego ciepłą wodę.

Dokument stworzony w wyniku przeprowadzenia ekspertyzy stanowi dla właściciela pomoc przy podejmowaniu decyzji dotyczących inwestycji związanych z termomodernizacją, dodatkowo może okazać się konieczny w jeszcze kilku sytuacjach. Audyt energetyczny jest także niezbędny podczas ubiegania się o dofinansowanie do prac modernizacyjnych. Dokument będzie musiał być przedstawiony również w banku, w czasie starania się o kredyt na prace termomodernizacyjne, ponieważ stanowi dowód, że inwestycja w ocieplanie będzie opłacalna.

 Orientacyjny cennik wykonania audytu energetycznego / termomodernizacyjnego:

Dom jednorodzinny o powierzchni użytkowej do 200 m2od 900zł
Dom jednorodzinny o powierzchni użytkowej powyżej 200 m2od 1200zł
Budynek wielorodzinnyod 1600zł
Budynek użyteczności publicznejod 2600zł
Inne budynki (np.: hale produkcyjne, biurowce, hotele, salony sprzedaży, usługowe itp.)od 2900zł
Audyty energetyczne dużych przedsiębiorstwod 5000zł

Zadzwoń i zamów tel.: 600 389 860 lub uzupełnij formularz kontaktowy w dziale kontakt – oddzwonimy.

Audyty energetyczne przedsiębiorstw

Obowiązki sporządzania audytu w przedsiębiorstwie reguluje ustawa z 20 maja 2016 r., dotyczy ona efektywności energetycznej. Postanowienia, które zawiera obowiązują od 1 października 2016 r. Zgodnie z ustawą, podczas badania mają być dokonane obliczenia, których celem jest ocena efektywności wykorzystania energii oraz dostarczenie informacji mogących pomóc w wygenerowaniu oszczędności. Została ona wprowadzona w życie dlatego, …

Korzyści z przeprowadzenia audytu energetycznego

Na ustawowy obowiązek regularnej kontroli zużycia energii nie należy patrzeć jak na prawną uciążliwość – audyt energetyczny jest wykonywany w bardzo konkretnym celu i może przynieść przedsiębiorcy wymierne korzyści. Jakie zalety ma wykonywanie ekspertyzy co cztery lata? Wyjaśniamy poniżej. Kogo dotyczy przeprowadzanie audytu energetycznego? Od 10 stycznia 2016 roku obowiązuje ustawa, która porządkuje ramy prawne …

Obowiązek audytu energetycznego w dużych przedsiębiorstwach

Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie efektywności energetycznej, wszystkie duże firmy w krajach członkowskich muszą przeprowadzać audyty energetyczne. Od 10 stycznia 2016 roku obowiązuje bowiem ustawa o efektywności energetycznej. Nakłada ona na duże przedsiębiorstwa obowiązek wykonywania raz na 4 lata audytu energetycznego. Na tej stronie znajdziesz informacje, kto dokładnie podlega powyższemu zobowiązaniu, a także, …

Zawiadomienie URE o przeprowadzonym audycie energetycznym

Niektórzy przedsiębiorcy wciąż nie wiedzą, że oprócz ustawowej konieczności przeprowadzenia audytu energetycznego ciąży na nich także obowiązek powiadomienia o procesie prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Procedura nie jest skomplikowana – poniżej wyjaśniamy, jaki dokument przygotować, gdzie się z nim udać oraz ile czasu na powiadomienie URE ma przedsiębiorca. Audyt energetyczny firmy – kogo dotyczy? Obowiązek cyklicznego …