Audyt energetyczny do 9.4.B „Zielone” inwestycje MŚP

zdjęcie-Audyt energetyczny do 9.4.B „Zielone” inwestycje MŚP

Zielone Inwestycje dla MŚP w Dolnośląskim – 9.4 B Działanie

W ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, zapraszamy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) z subregionu wałbrzyskiego w województwie dolnośląskim do skorzystania z instrumentu 9.4 B „Zielone” Inwestycje MŚP. Ten program oferuje bezzwrotne dotacje na projekty związane z zwiększaniem efektywności energetycznej oraz minimalizacją zużycia surowców i ilości wytwarzanych odpadów.

Dla Kogo?

Działanie jest skierowane do MŚP z subregionu wałbrzyskiego, obejmującego powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki.

Na Co?

Dotacje są przeznaczone na różnorodne „zielone” inwestycje, takie jak:

 • Projekty zwiększania efektywności energetycznej, obejmujące termomodernizację budynków, instalacje odnawialnych źródeł energii z magazynami, oraz modernizację źródeł energii i ciepła (np. pompy ciepła).
 • Projekty gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) mające na celu minimalizację zużycia surowców, ilości wytwarzanych odpadów i emisji zanieczyszczeń.

Wymagania Kluczowe:

 • Projekty muszą być realizowane na terenie subregionu wałbrzyskiego.
 • Oczekuje się, że projekty będą miały pozytywny wpływ na środowisko, zidentyfikowany poprzez oszczędności energii, redukcję emisji gazów cieplarnianych, pyłów PM 10 oraz PM 2,5, benzo(a)pirenu, oraz ilość wytwarzanych odpadów.
 • Projekty związane z efektywnością energetyczną powinny być oparte na audytach energetycznych.
 • Minimalny próg oszczędności energii wynosi 30%, potwierdzony audytem energetycznym.

Wykonujemy audyt energetyczny do naboru 9.4.B „Zielone” inwestycje MŚP. Inwestycje są nie tylko dobrym biznesem, ale także wyrazem troski o środowisko. Oferujemy indywidualny audyt energetyczny dostosowany do Twojej firmy.

Forma i Wysokość Dofinansowania:

 • Bezzwrotne dotacje.
 • Intensywność wsparcia do 65% kosztów netto inwestycji.
 • Minimalna wartość projektu: 200 tyś. PLN netto
 • Maksymalna wartość projektu: 15 mln PLN netto.

Preferencje:

 • Realizacja projektu na terenie wpływu Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego w granicach administracyjnych subregionu wałbrzyskiego.
 • Minimum 2 lata prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze subregionu wałbrzyskiego przed datą ogłoszenia naboru.
 • Oszczędność energii pierwotnej i redukcja emisji CO2 o co najmniej 40%.
 • Inwestycje sprzyjające tworzeniu miejsc pracy, posiadanie audytu technologicznego, i spełnienie kluczowych zasad środowiskowych.

Kiedy Aplikować?

Nabór wniosków będzie otwarty od 6 lutego do 7 marca 2023 r. Zapraszamy do udziału w tej ekologicznej inicjatywie wspierającej zrównoważony rozwój!

Więcej informacji o naborze na stronie.