Audyty i świadectwa energetyczne Kąty Wrocławskie

Chcesz przeprowadzić termomodernizację swojego budynku? Twoje rachunki za energię znacząco wzrosły i nie wiesz dlaczego? W obu przypadkach rozwiązaniem może być przeprowadzenie audytu energetycznego. Kąty Wrocławskie, Głogów, Legnica – specjaliści z JK -Projekt wykonują przegląd w mniejszych i większych miejscowościach. Zobacz, na czym polega audyt cieplny i jakie możesz mieć korzyści z jego przeprowadzenia!

Audyt energetyczny: Kąty Wrocławskie – czym jest usługa?


Audyt energetyczny jest oceną istniejącego stanu użytkowania energii w danym obiekcie, na podstawie której audytor określa co i jak można zrobić, by poprawić wydajność energetyczną budynku. Po wydaniu ekspertyzy planuje się optymalny zakres prac modernizacyjnych oraz wylicza ich koszty. Audyt jest więc podstawą do podjęcia decyzji o działaniach poprawiających efektywność energetyczną budynku. Jak wygląda przeprowadzenie audytu? Fachowcy z JK-Projekt najpierw obejrzą dom ze szczególnym uwzględnieniem:

  • przegród zewnętrznych, czyli ścian i dachu,
  • okien i drzwi,
  • instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacji (jeśli jest),
  • oświetlenia.

Poza oględzinami budynku istotna dla audytu cieplnego jest również jego dokumentacja. Nasz audytor może poprosić o takie dokumenty jak: pierwotny projekt budowy, książkę obiektu budowlanego, przykładowe rachunki za ogrzewanie. W JK-Projekt stawiamy na dokładność, dlatego poza zapoznaniem się z dokumentacją oraz oględzinami budynku, specjalista przeprowadzi także własne pomiary. 

Audyt energetyczny a premia termomodernizacyjna


Przeprowadzenie termomodernizacji (szczególnie w dużym i starym budynku) jest kosztowne. Dzięki audytowi dowiesz się, jaki dokładnie może to być koszt, a dodatkowo będziesz mógł ubiegać się o premię termomodernizacyjną. W związku z tym, że poprawa wydajności budynku to droga inwestycja, rząd wprowadził zachętę w postaci pomocy w spłacie kredytu zaciągniętego właśnie na nią. Przewidziano dwie stawki:

  • 16% kosztów całego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
  • 21% kosztów – dotyczy tych inwestorów, którzy zdecydują się także na zamontowanie instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii (np. fotowoltaiki). Dodatkowym warunkiem przyznania premii jest maksymalna moc samej instalacji: minimum 1 kW w przypadku domów jednorodzinnych oraz 6 kW w przypadku pozostałych budynków.

Podstawą do ubiegania się o zwrot części środków z takiej inwestycji jest przeprowadzenie audytu energetycznego. 

Audyt energetyczny a świadectwo energetyczne: Kąty Wrocławskie


Świadectwo energetyczne to dokument, w którym zawarty jest nie tylko opis zastanego stanu budynku, ale także wskaźniki energii pierwotnej (EP) oraz energii końcowej (EK). Dokument je uwzględnia, gdyż stanowią informację o potrzebach eksploatacyjnych w skali roku. Obowiązkowo należy uzyskać taki certyfikat w przypadku wynajmowania bądź sprzedaży domu. Legnica, Oleśnica, Kąty Wrocławskie – świadectwa energetyczne specjaliści z JK-Projekt wystawiają dla budynków we Wrocławiu i jego okolicach. 

W wyniku audytu energetycznego opracowuje się bardziej rozbudowany dokument niż świadectwo energetyczne. Poza opisem stanu zastanego znajdują się w nim również propozycje zmian termomodernizacyjnych wraz z ich szacunkowymi kosztami. Audyt cieplny nie jest obowiązkowy, natomiast na pewno przydaje się, by podnieść wydajność energetyczną budynku i zacząć oszczędzać energię.