Audyty oraz świadectwa energetyczne Głogów

Audyt energetyczny budynku przeprowadza się po to, by określić jego stan i sprawdzić, czy nie „ucieka” z niego ciepło. Ta usługa jest szczególnie przydatna, jeśli myślisz o termomodernizacji, ale nie wiesz, co i jak powinno być zrobione w jej trakcie. Audyt cieplny jest, innymi słowy, naprawdę drobiazgową analizą domu, z której dowiesz się, w jakim jest stanie pod względem energetycznym. Dowiedz się, jak wygląda taki audyt i jakie możesz mieć z niego korzyści.

Na czym polegają audyty energetyczne? Głogów i okolice


Budując dom, korzysta się z rozmaitych materiałów i stosuje różne architektoniczne rozwiązania: przeszklony salon, okna w dachu, balkon w sypialni itd. Z czasem może okazać się, że trudno jest ogrzać taki dom, ciepło utrzymuje się bardzo krótko, a rachunki za prąd rosną. Powodem takiego stanu rzeczy jest najczęściej „uciekanie” ciepła. Audyt energetyczny pozwoli ustalić, którędy ciepło wydostaje się na zewnątrz i co można zrobić, by poprawić tę sytuację. Wyspecjalizowany audytor z firmy JK-Projekt szybko znajdzie ewentualne usterki w budynku i zaproponuje rozwiązania.


Jak wygląda audyt energetyczny Głogów krok po kroku? Najpierw specjalista zapozna się z dokumentacją budynku, do której mogą należeć:

  • projekt budowy oraz projekty dotyczące różnych robót wykonywanych w budynku;
  • książka obiektu budowlanego;
  • informacja o przeglądach okresowych budynku;
  • faktury i rachunki za energię, czyli informacja o zużyciu ciepła;
  • wytyczne dotyczące warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
  • informacja, czy budynek jest pod ochroną konserwatora zabytków.

Kolejnym krokiem są dokładne oględziny budynku. W JK-Projekt fachowcy zwracają szczególną uwagę na stan dachu, okien, ścian i drzwi, czyli miejsc, przez które może uciekać najwięcej ciepła. Wykonywane przez nas audyty są dokładne, dlatego audytorzy nie opierają się wyłącznie na danych z dokumentacji, ale przeprowadzają też własne pomiary. Ocenie podlega także system ogrzewania budynku. Jeśli dla danego budynku istnieją optymalne sposoby na wygenerowanie ciepła, audytor je zaproponuje. 

Audyt energetyczny budynku – jakie daje korzyści?


Według dyrektywy unijnej obowiązek przeprowadzania audytów energetycznych mają przedsiębiorstwa działające na terenie Unii Europejskiej, które nie należą do segmentu MŚP. Warto jednak rozważyć taki audyt w prywatnym domu. Jakie są korzyści z audytu energetycznego?


  1. Otrzymasz plan modernizacji dopasowany do Twojego budynku i możliwości finansowych.
  2. Nasz audytor oszacuje koszty modernizacji budynku.
  3. Będziesz mieć możliwość ubiegania się o dofinansowanie modernizacji, czyli tzw. ulgę termomodernizacyjną.
  4. Otrzymasz szacunkowe dane o tym, jakie oszczędności przyniesie modernizacja domu.

Po przeprowadzeniu audytu otrzymasz od naszego specjalisty dokument, na którego podstawie będziesz mógł ubiegać się o dofinansowanie swojej inwestycji. Możemy wystawić także świadectwo energetyczne. Głogów, Legnica, Oleśnica – by przeprowadzić badanie stanu budynku pod kątem cieplnym, przyjeżdżamy do wielu miejscowości.

Świadectwa energetyczne: Głogów – kiedy potrzebny jest ten dokument?


Świadectwo energetyczne to dokumentpoświadczający o jakości energetycznej budynku, który ma na celu poprawę sprawności energetycznej budynków. Zawiera informacje o tym, jakie jest rocznezapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną i końcową z uwzględnieniem ewentualnych strat w trakcie jej produkcji oraz przesyłu. Jest niezbędny, jeśli będziesz planować sprzedaż lub wynajem domu, ale również ubieganie się o dofinansowanie termomodernizacji. Świadectwa wystawiane przez JK-Projekt są sporządzane zgodnie z obowiązującymi przepisami i są akceptowane przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego.