Audyty oraz świadectwa energetyczne Świdnica

Choć według prawa obowiązek wykonywania audytu energetycznego spoczywa tylko na właścicielach dużych przedsiębiorstw, warto rozważyć taki przegląd także w swoim domu. Szczególnie jeśli podejrzewasz, że system grzewczy nie jest tak wydajny, jak powinien być albo rachunki za energię znacznie wzrosły. Audytor sprawdzi stan budynku i oceni, ile może kosztować przeprowadzenie jego termomodernizacji. Jeśli trudno Ci ogrzać dom, a do tego płacisz wysokie rachunki za energię – przeprowadź audyt cieplny. Może okazać się, że dzięki termomodernizacji domu zaczniesz oszczędzać!

Świdnica: audyt energetyczny – na czym polega?


Audyt energetyczny to szczegółowa analiza budynku polegająca na oględzinach oraz wykonaniu odpowiednich pomiarów. Po co się go wykonuje, skoro można byłoby spojrzeć na projekt budynku i zastosować uniwersalne zasady termomodernizacji? Głównie dlatego, że ogrzewanie każdego budynku wygląda nieco inaczej. Budując dom używa się różnych materiałów i stosuje różne rozwiązania architektoniczne, chociażby większe lub mniejsze okna. Z czasem może okazać się, że trudno jest ogrzać dom, ciepło utrzymuje się bardzo krótko, a rachunki za prąd rosną. Powodem takiego stanu jest najczęściej „uciekanie” ciepła. Audyt energetyczny wykonuje się właśnie po to, by ustalić, którędy ciepło wydostaje się na zewnątrz i co można zrobić, by to naprawić. Wyspecjalizowany audytor z firmy JK-Projekt przeprowadza drobiazgową analizę, której rezultatem jest opracowanie planu poprawy wydajności cieplnej budynku.

Jak wygląda proceduraaudytukrok po kroku? Najpierw specjalista zapozna się z dokumentacją budynku, do której mogą należeć:

  • projekt budowy oraz projekty różnych robót wykonywanych w budynku,
  • książka obiektu budowlanego,
  • informacja o przeglądach okresowych budynku,
  • faktury i rachunki za energię, czyli informacja o zużyciu ciepła i ponoszonych kosztach.

Jeśli budynek jest pod opieką konserwatora zabytków, o tym także należy poinformować audytora.

Kolejnym krokiem jest dokładne obejrzenie budynku. W JK-Projekt fachowcy zwracają szczególną uwagę na stan dachu, okien, ścian i drzwi, czyli miejsc, przez które ucieka najwięcej ciepła. Wykonywane przez nas audyty są dokładne, dlatego że audytorzy nie bazują wyłącznie na danych z dokumentów, ale przeprowadzają też własne pomiary. Audytor ocenia także system grzewczy domu i jeśli jest on przestarzały albo niewydajny, rekomenduje odpowiednie zmiany.

Czy przeprowadzony audyt należy gdzieś zgłosić?


Obowiązek regularnego przeprowadzania audytu i zgłaszania go do Urzędu Regulacji Energetyki mają (zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej) duże przedsiębiorstwa. Muszą to robić, gdyż omijając ten nakaz narażają się na kary. Po przeprowadzeniu audytu są również zobligowane do poinformowania o tym w odpowiednim terminie URE. Ten obowiązek obejmuje jednak wyłącznie duże firmy. Decydując się na audyt w swoim domu nie musisz nigdzie składać zawiadomienia o przeprowadzeniu audytu

Świdnica: świadectwo energetyczne – do czego jest potrzebne?


Świadectwo energetyczne jest innym dokumentem niż ten, który wystawia specjalista po przeprowadzeniu audytu energetycznego. Jest ono wymagane przez prawo i musi być wystawione dla każdego budynku, który ma zostać wynajęty lub sprzedany. Znajdują się w nim mniej szczegółowe informacje o charakterystyce cieplnej budynku niż te zawarte w audycie. JK-Projekt poza przeprowadzaniem audytów, zajmuje się także wystawianiem świadectw energetycznych Świdnica, Legnica, Kąty Wrocławskie – działamy na terenie Wrocławia i okolicznych miejscowości.