Audyt energetyczny – premia termomodernizacyjna

Tym, co powstrzymuje wiele osób oraz przedsiębiorstw przed przeprowadzeniem gruntownej termomodernizacji, jest wysoki koszt całego procesu. Trzeba bowiem uwzględnić wydatki związane z przeprowadzeniem audytu i zakupem nowego sprzętu, a do tego jeszcze doliczyć koszty robocizny. Niewiele firm może sobie pozwolić na tak duży wydatek, podczas gdy inni odbiorcy sceptycznie podchodzą do wizji dużego kredytu.

Z tego powodu wprowadzono dodatkową zachętę w postaci premii termomodernizacyjnej, czyli pomocy w spłacie kredytu zaciągniętego w celu unowocześnienia dotychczasowych systemów ogrzewania. Na jaką pomoc zatem może liczyć inwestor, który zdecydował się wymienić stare piece? Obecne przepisy przewidują dwie stawki:

 • 16% kosztów całego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 • 21% kosztów – dotyczy tych inwestorów, którzy zdecydują się także na zamontowanie instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii (np. panele słoneczne). Dodatkowym warunkiem przyznania premii jest maksymalna moc samej instalacji: minimum 1 kW w przypadku domów jednorodzinnych oraz 6 kW w przypadku pozostałych budynków.

Kto może ubiegać się o premię termomodernizacyjną?

Podmioty uprawnione do otrzymania dodatkowego wsparcia przy spłacie kredytu to między innymi:

 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
 • właściciele domów jednorodzinnych (a także innych budynków),
 • budynki zbiorowego zamieszkania takie jak domy emeryta, hotele robotnicze, domy opieki społecznej, plebanie, klasztory,
 • gminy,
 • lokalne sieci ciepłownicze,
 • spółki prawa handlowego.

Podstawą do ubiegania się o premię termomodernizacyjną jest audyt energetyczny, w którym zostanie stwierdzone, że:

 • roczne zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzewania wody lub budynków mieszkalnych spadnie o przynajmniej 10% (w przypadku wymiany tylko systemów grzewczych) lub 25% w pozostałych budynków,
 • wykonanie nowego przyłącza do scentralizowanego źródła ciepła zmniejszy koszty pozyskania energii o przynajmniej 20%
 • roczne straty energii w lokalnej sieci ciepłowniczej spadną o przynajmniej 25%,
 • inwestor w całości lub częściowo dostosuje instalację pod źródła odnawialne.

Jeśli audyt energetyczny wykaże, że przynajmniej jeden z tych warunków został spełniony, można złożyć w banku wniosek o przyznanie premii.