Audyt energetyczny a premia termomodernizacyjna

Przeprowadzenie termomodernizacji to zwykle spory koszt, niezależnie czy mowa o domu jednorodzinnym czy bloku wchodzącym w skład wspólnoty mieszkaniowej. Aby zachęcić inwestorów do podejmowania takich działań, instytucje państwowe przewidziały dofinansowanie w postaci premii termomodernizacyjnej. Sprawdź, kto może z niej skorzystać i jakie warunki musi spełnić. 

Premia termomodernizacyjna – ile można otrzymać?

Tym, co powstrzymuje wiele osób oraz przedsiębiorstw przed przeprowadzeniem gruntownej termomodernizacji, jest wysoki koszt całego procesu. Trzeba bowiem uwzględnić wydatki związane z przeprowadzeniem audytu i zakupem nowego sprzętu, a do tego jeszcze doliczyć koszty pracy wykonawców. Niewiele firm może sobie pozwolić na tak duży wydatek, podczas gdy inni odbiorcy sceptycznie podchodzą do wizji dużego kredytu.

Z tego powodu wprowadzono dodatkową zachętę w postaci premii termomodernizacyjnej, czyli pomocy w spłacie kredytu zaciągniętego w celu unowocześnienia dotychczasowych systemów ogrzewania. Na jaką pomoc zatem może liczyć inwestor, który zdecydował się wymienić stare piece? Obecne przepisy przewidują dwie stawki:

 • 16% kosztów całego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 • 21% kosztów – dotyczy tych inwestorów, którzy zdecydują się także na zamontowanie instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii (np. panele słoneczne). Dodatkowym warunkiem przyznania premii jest maksymalna moc samej instalacji: minimum 1 kW w przypadku domów jednorodzinnych oraz 6 kW w przypadku pozostałych budynków.

Warto wspomnieć, że premia termomodernizacyjna może wynosić maksymalnie dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności związanych z kosztami energii (ustalonych na podstawie audytu energetycznego).

Kto może ubiegać się o premię termomodernizacyjną?

Celem przyznawania premii termomodernizacyjnej jest zachęcenie inwestorów do podejmowania prac, które doprowadzą do tego, by budynek był tańszy w eksploatacji i przede wszystkim bardziej ekologiczny. Stąd premiowane są rozwiązania, które pozwolą wykorzystać odnawialne źródła energii takie jak fotowoltaika czy pompa ciepła.

To właśnie troska o środowisko naturalne skłania instytucje państwowe do udzielania takiej pomocy finansowej. Ma ona charakter powszechny i może z niej skorzystać każdy zainteresowany, jeśli oczywiście spełni określone wymogi formalne. 

Podmioty uprawnione do otrzymania dodatkowego wsparcia przy spłacie kredytu to między innymi:

 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
 • właściciele domów jednorodzinnych (a także innych budynków),
 • budynki zbiorowego zamieszkania takie jak domy emeryta, hotele robotnicze, domy opieki społecznej, plebanie, klasztory,
 • gminy,
 • lokalne sieci ciepłownicze,
 • spółki prawa handlowego.

Co więcej, zarządcami i właścicielami mogą być:

 • osoby fizyczne,
 • spółki prawa handlowego,
 • spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe,
 • towarzystwa budownictwa społecznego,
 • jednostki samorządu terytorialnego.

Dofinansowanie z budżetu państwa przyznawane przez Bank Gospodarstwa Krajowego ma charakter uniwersalny i mogą z niego skorzystać wszyscy chętni, jeśli spełnią określone warunki. 

Rola audytu energetycznego a premia termomodernizacyjna

Podstawą do ubiegania się o premię termomodernizacyjną jest audyt energetyczny. Jest to precyzyjnie przeprowadzona analiza, która ma określić zużycie energii wszystkich urządzeń znajdujących się w budynku. Ma ona również na celu wskazanie przyczyn ewentualnych strat ciepła, które mogą wynikać na przykład z usterek lub niewłaściwie dobranych materiałów izolacyjnych. 

Aby uzyskać premię termomodernizacyjną, przeprowadzony audyt musi wykazać, że po wykonaniu prac remontowych:

 • roczne zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzewania wody lub budynków mieszkalnych spadnie o przynajmniej 10% (w przypadku wymiany tylko systemów grzewczych) lub 25% w pozostałych budynków,
 • wykonanie nowego przyłącza do scentralizowanego źródła ciepła zmniejszy koszty jego pozyskania o przynajmniej 20%,
 • roczne straty energii w lokalnej sieci ciepłowniczej spadną o przynajmniej 25%,
 • inwestor w całości lub częściowo dostosuje instalację pod źródła odnawialne.

Co ważne, nie trzeba spełnić wszystkich warunków – wystarczy, aby audyt wykazał tylko jeden z nich. W takiej sytuacji można sporządzić wniosek o przyznanie dofinansowania w Banku Gospodarstwa Krajowego. Taki dokument można złożyć w dowolnej placówce banku komercyjnego, który współpracuje ze wspomnianą instytucją państwową. 

Do wniosku o kredyt należy dołączyć:

 • odpowiedni dla danego banku wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej,
 • oryginał audytu energetycznego.

Pozytywna weryfikacja jest niezbędna do tego, by otrzymać dofinansowanie.