Audyt energetyczny czyste powietrze

Od 3 stycznia 2023 roku można uzyskać większą kwotę dofinansowania do kompleksowej modernizacji budynku po przeprowadzeniu audytu energetycznego do programu czyste powietrze i realizacji wskazanego w nim wariantu optymalnego. Wykonujemy Audyt Energetyczny Czyste Powietrze.

Audyt Energetyczny Czyste Powietrze możesz zamówić w JK-Projekt Kajetan Jakszycki 600 389 860

Kwota dotacji może sięgać nawet to 135 tyś. złotych. Kwoty dofinansowania zależą od dochodów na osobę w gospodarstwie domowym.

Jaki audyt energetyczny budynku do programu „Czyste Powietrze”

Formę i zakres audytu energicznego reguluje Rozporządzenie. Audyt zawiera analizę techniczną stanu istniejącego budynku a w szczególności przegród zewnętrznych takich jak:

  • ściana zewnętrzna
  • podłoga na gruncie
  • dach, stropy
  • okna zewnętrzne
  • drzwi zewnętrzne

Po przeprowadzonym audycie uzyskujemy informację czy przegrody spełniają wymagania izolacyjności cieplnej i jak można je zmodernizować aby współczynniki przenikania ciepła spełniały aktualne wymagania programu Czyste Powietrze.

Drugą częścią audytu jest analiza instalacji: ogrzewania, ciepłej wody i wentylacji, udziału odnawialnych źródeł energii.

Audyt energetyczny do programu kładzie nacisk na przeprowadzenie kompleksowej modernizacji wynikającej z wariantu optymalnego. W niektórych przypadkach kompleksowa modernizacja może ograniczyć się np. tylko do wymiany okien i ociepleniu ścian zewnętrznych. Najważniejsze natomiast jest uzyskanie wymaganych przez program czyste powietrze współczynników:

  • zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
  • zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%

Zapraszamy do kontaktu i zamówienia audytu energetycznego do programu Czyste Powietrze.

Kiedy wymagany jest audyt energetyczny w programie czyste powietrze

Aby uzyskać wyższe kwoty dofinansowania w programie należy przeprowadzić audyt energetyczny i wykonać kompleksową modernizację wskazaną w wariancie optymalnym. Zmiany w programie mają za zadanie zachęcić i sfinansować głęboką termomodernizację choć czasami wystarczy ocieplić ściany i wymienić okna aby otrzymać dofinansowanie.

Modernizacje finansowane przez program czyste powietrze

To przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. lub innego źródła ciepła lub bez wymiany źródła ciepła.

Dodatkowo mogą być wykonane działania modernizacyjne zgodnie z wariantem optymalnym audytu energetycznego:

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych),

– instalacja fotowoltaiczna,

– wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła,

– ocieplenie przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż),

– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy

Jaka jest cena za audyt energetyczny czyste powietrze

Koszt audytu energetycznego jest dofinasowany do kwoty 1200 zł pod warunkiem że prace termomodernizacyjne wskazane w wariancie optymalnym zostaną wykonane.

Kto może uzyskać dofinasowanie

Beneficjentem programu Czyste Powietrze jest osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną
księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł.


Zapraszamy do kontaktu i zamówienia audytu energetycznego do programu Czyste Powietrze.