Powrót do Audyty energetyczne

Korzyści z przeprowadzenia audytu energetycznego

Na ustawowy obowiązek regularnej kontroli zużycia energii nie należy patrzeć jak na prawną uciążliwość – audyt energetyczny jest wykonywany w bardzo konkretnym celu i może przynieść przedsiębiorcy wymierne korzyści. Jakie zalety ma wykonywanie ekspertyzy co cztery lata? Wyjaśniamy poniżej.

Kogo dotyczy przeprowadzanie audytu energetycznego?

Od 10 stycznia 2016 roku obowiązuje ustawa, która porządkuje ramy prawne stosowania dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. Zgodnie z jej ustaleniami duże przedsiębiorstwa zobowiązane są do przeprowadzenia audytów energetycznych całkowitej energii zużywanej na prowadzenie działalności przemysłowej, produkcyjnej lub handlowej.

Obowiązek ten dotyczy firm, które:

 • zatrudniają co najmniej 250 pracowników;
 • mają obroty przekraczające 50 mln euro, a ich bilans aktywów przekracza 43 mln euro.

Ponadto do przeprowadzenia audytu zobowiązane są grupy firm, które spełniają jeden z dwóch poprzednich wymagań. Wykonywanie takich raportów zaleca się jednak wszystkim rodzajom przedsiębiorstw, którym zależy na oszczędnościach.

Jak działa audyt energetyczny?

Kroki, które należy wykonać, aby przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa to:

 • identyfikacja i ocena dostaw energii: gaz, energia elektryczna, olej napędowy itp., badanie ich rozliczeń i taryf;
 • szczegółowy opis i analiza procesu produkcyjnego, zakresu eksploatacji oraz głównych urządzeń i sekcji energochłonnych;
 • podział zużycia energii na zastosowania i/lub sekcje;
 • propozycje usprawnień: z dodatkową inwestycją lub bez;
 • sprawności analizowanego sprzętu.

Chcesz poznać więcej szczegółów na temat spełnienia obowiązku audytu? Czytaj też: Obowiązek audytu energetycznego w dużych przedsiębiorstwach

Korzyści przeprowadzenia audytu energetycznego

Wiele osób traktuje ten obowiązek jako zło konieczne. Tymczasem taki proces generuje też wiele zalet. Warto bliżej przyjrzeć się korzyściom przeprowadzenia audytu energetycznego.

Po pierwsze: przewidywane oszczędności

Główną korzyścią, jaką można wynieść z ekspertyzy uprawnionego podmiotu, jest informacja o sposobach ograniczenia zużycia energii. Takie działanie zazwyczaj generuje dość spore oszczędności. Audyt energetyczny zawiera analizę wykorzystania energii w całym obiekcie, uzupełnia go natomiast spis propozycji, których wprowadzenie pozwoli na poprawę efektywności urządzeń czy obiektów. Mowa tu o oszczędności średnio 20-procentowej, co w skali wciąż rosnących cen energii będzie znaczącym odciążeniem dla budżetu firmy. 

Po drugie: uniknięcie kar finansowych 

Wykonanie audytu energetycznego co cztery lata jest obowiązkiem ustawowym dla dużych przedsiębiorców (250 pracowników lub więcej, obroty wyższe niż 50 mln euro, aktywa wyższe niż 43 mln Euro). Każda próba uniknięcia tej konieczności jest ścigana prawnie. Kara finansowa może wynosić aż do 5% dochodów całego przedsiębiorstwa.Dlatego nie warto rezygnować ze spełnienia tego obowiązku, ponieważ wtedy straty na pewno będą większe niż korzyści.

Po trzecie: okazja na uzyskanie dofinansowań 

Wykonanie audytu energetycznego pozwala ubiegać się o wsparcie finansowe, na przykład w ramach programu Infrastruktura i Środowisko, realizowanego przez Ministerstwo Środowiska. Przeprowadzenie ekspertyzy jest niezbędne, by wziąć udział w programie.Można uzyskać dofinansowanie na stworzenie infrastruktury, która wykorzystuje odnawialne źródła energii oraz na wprowadzenie przewidzianych w raporcie usprawnień. 

Ekspertyza pozwala także uzyskać dofinansowanie od Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w zakresie premii termoizolacyjnej. Przedsiębiorca może liczyć na pomoc w spłacie kredytu zaciągniętego w celu unowocześnienia dotychczasowych systemów ogrzewania. Warunkiem jest m.in. przedstawienie wyliczeń audytu energetycznego. W sumie inwestor może otrzymać pokrycie nawet 21% kosztów przedsięwzięcia, jeśli zdecyduje się np. na zamontowanie instalacji odnawialnych źródeł energii.

Inną formą rekompensaty udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem Funduszu Termomodernizacji i Remontów jest premia remontowaw wysokości 15% kosztów przedsięwzięcia. Jej celem jest pomoc finansowa dla inwestorów, którzy zdecydują się na podstawie zaleceń z audytu na zrealizowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i remontowego.

Po czwarte: ochrona środowiska oraz zmniejszenie emisyjności 

Wypełnienie zaleceń, które podają audyty energetyczne, przyczynia się do poprawy stanu środowiska. Propozycje zmian tworzone są z myślą o dzisiejszej wiedzy ekologicznej, potrzebach i zagrożeniach, jakie wiążą się z polskimi normami i przyzwyczajeniami dotyczącymi emisji. Zmniejszenie zużycia prądu jest ulgą nie tylko dla portfela przedsiębiorcy. Pomaga również zbliżyć się do wypełnienia zaleceń unijnych, związanych chociażby z emisją CO2 czy przejściem na OZE. Takie zmiany zdecydowanie dobrze wpływają na stan środowiska.

Po piąte: zmiana sposobu myślenia pracowników

Wielu przedsiębiorców nie docenia znaczenia, jakie ma podejście pracowników do wykorzystywanych urządzeń technicznych (np. linii produkcyjnej). Wprowadzenie oszczędnościowych procedur i uświadomienie zatrudnionych osób o poziomie zużycia energii, pomagaobniżyć wydatki. Ważne jest tutaj przedstawienie dowodów i faktów, które będą podstawą do tworzenia pozytywnych odruchów, zmierzających do ograniczenia marnowania prądu.

Po szóste: bodziec do wprowadzania nowych technologii

Korzyści audytu energetycznego dążą do poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszenia śladu węglowego. Taki cel wymaga wdrożenia projektu skoncentrowanego na odnawialnych źródłach energii i unowocześniania parku maszyn czy urządzeń wykorzystywanych przez całą firmę. Dlatego raport uwzględnia innowacje dostępne dla każdego typu biznesu. To dobry bodziec do wprowadzenia w przedsiębiorstwie nowych technologii, które przyczyniają się również do znacznie bardziej zoptymalizowanego przebiegu różnych procesów działalności firmy.

Po siódme: poprawa wizerunku firmy

Należy pamiętać, że zrównoważony rozwój nie jest tematem, który bez powodu zyskał rozgłos w mediach. Jest to sprawa, która zasługuje na dokładne i uważne przestudiowanie, ponieważ wiąże się z inteligentnym zarządzaniem dostępnymi zasobami na planecie. To przyciąga uwagę nie tylko rynku, ale także konsumentów. Wiele osób poszukuje marek o zrównoważonym nastawieniu i zaangażowanych w działania na rzecz ochrony ekosystemu. Innymi słowy, audyt energetyczny jest również świetnym sprzymierzeńcem wizerunku firmy.

Audyt energetyczny a zwiększenie wartości środka trwałego

Klienci często pytają: jak audyt wpłynie na wartość środka trwałego? Czy wykonanie audytu energetycznego zwiększa wartość środka trwałego? Otóż samo przeprowadzenie ekspertyzy nie wystarczy i schowanie raportu do teczki z dokumentami nie przyniesie żadnych korzyści. Jednak już wprowadzenie zaleceń z audytu, pozwala na zwiększenie tej wartości

Dlatego warto nie zatrzymywać się w połowie drogi i poprzestać jedynie na obowiązku prawnym. Korzyści przeprowadzenia audytu energetycznego są odczuwane tylko wtedy, gdy zostaną wdrożone propozycje oszczędności zużycia energii. Wówczas można zaobserwować zwiększenie wartości środka trwałego w przedsiębiorstwie.

Jakie są korzyści audytu energetycznego? – podsumowanie

Dzięki audytowi energetycznemu przedsiębiorstwa można osiągnąć:

 • wiedzę o rocznym zużyciu energii w każdej instalacji;
 • powiązanie zużycia energii z produkcją i/lub poziomem eksploatacji jednostki produkcyjnej, lub budynku;
 • zmniejszenie zużycia energii, a co za tym idzie kosztów;
 • lepsze wykorzystanie zużytej energii;
 • redukcję emisji CO2 wytwarzanych w obiektach;
 • poprawę konkurencyjności firmy;
 • zwiększenie świadomości ekologicznej pracowników;
 • program działań i inwestycji możliwych do realizacji w przyszłości;
 • polepszenie wizerunku społecznego w oczach osób trzecich.

Każda firma ma unikalne cechy, dlatego korzyści przeprowadzania audytu energetycznego muszą być dostosowane do konfiguracji każdej organizacji. W celu opracowania profesjonalnego raportu dla przedsiębiorstwa warto zatrudnić odpowiednio wykwalifikowanych zewnętrznych audytorów energetycznych.