Audyt energetyczny – premia remontowa

Wiele budynków wielorodzinnych w Polsce ma już swoje lata, a ich nie najlepszy stan techniczny codziennie daje o sobie znać mieszkańcom. Niestety bardzo często zarządcy nic nie mogą z tym zrobić, ponieważ ewentualne koszty modernizacji znacząco przekraczają możliwości dostępnego budżetu.

Aby zapobiec tego typu sytuacjom, stworzono możliwość uzyskania specjalnej zapomogi w postaci premii remontowej, która pozwala na pokrycie 15% kosztów całego przedsięwzięcia. Może to być projekt zakładający termomodernizację budynku lub wymianę przestarzałych źródeł ciepła. Nie ma jednak żadnego wymogu, że premia musi być koniecznie wykorzystane na działania mające na celu poprawić zarządzanie energią w budynku. Uzyskana kwota może być wykorzystana np. do pokrycia kosztów związanych z renowacją klatki schodowej, balkonu lub całości elewacji.

Należy jednak pamiętać, że dofinansowanie przysługuje wyłącznie tym inwestorom, którzy zaciągnęli kredyt w celu przeprowadzenia remontu. Wysokość pożyczki nie może być mniejsza niż przysługująca inwestorowi premia, a do tego powinna pokryć przynajmniej połowę planowanych kosztów.

O uzyskanie dofinansowania do remontu mogą starać się między innymi:

 • właściciele i zarządcy budynków użytkowanych przez przynajmniej 20 lat przed złożeniem wniosku o zapomogę,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • spółki prawa handlowego,
 • osoby fizyczne,
 • jednostki samorządu terytorialnego.

W przypadku, gdy o dofinansowanie stara się jednostka samorządu terytorialnego, wysokość premii remontowej wynosi 50% całej kwoty. Jeśli budynek, który ma być poddany modernizacji, figuruje jako zabytek, wówczas kwota dofinansowania wynosi aż 60% kosztu całego przedsięwzięcia.

Jak uzyskać premię remontową?

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać w celu uzyskania zapomogi, jest zlecenie profesjonalnego audytu remontowego. Zadaniem audytora jest określić zakres przedsięwzięcia oraz przedstawić szacunkowe koszty planowanych działań. Do jego obowiązków należy także ocena technicznej wykonalności prac. Następnie dokumenty audytowe (wraz z wnioskiem o przyznanie dodatkowej zapomogi) należy złożyć w banku, gdzie planujemy zaciągnąć kredyt. Jeśli prawidłowo wypełniliśmy wszystkie wnioski, wybrany nas przez bank przekaże naszą dokumentację do BGK, który następnie zleci dodatkowy audyt i sprawdzi zgodność wniosku od strony formalnej. Na wydanie oceny BGK ma 30 dni roboczych. W przypadku pozytywnej opinii inwestor uzyska premię w ciągu 7 dni roboczych.

Audyt energetyczny budynku

Rachunki za energię w Twojej firmie lub domu jednorodzinnym osiągają niebotyczne kwoty i szukasz oszczędności? Trudno Ci ogrzać niektóre pomieszczenia, ponieważ bardzo łatwo „gubią” wytworzone ciepło? Planujesz termomodernizację swojej nieruchomości, ale nie wiesz, od czego zacząć i za co najlepiej się zabrać? Najlepszą decyzją w takiej sytuacji jest zlecenie profesjonalnego audytu energetycznego, który dokładnie zilustruje stojące przed Tobą możliwości.

Spójrz na swój budynek z innej strony

Na czym polega audyt cieplny? Jest to drobiazgowa analiza całego budynku, w trakcie której przeprowadza się pomiary zużycia energii znajdujących się w nim urządzeń. Dzięki temu możesz uzyskać dokładne informacje na temat tego, które urządzenia pochłaniają najwięcej zasobów i z czym może to być związane. Przestarzały proces technologiczny? Niezauważona usterka? Zły dobór materiałów powodujący ogromne straty ciepła? Raport końcowy wskaże, co może być przyczyną niskiej efektywności energetycznej Twojego budynku. Zaproponuje także dostępne rozwiązania, wskazując przede wszystkim te, które będą miały najlepszy stosunek jakości do ceny.

Co zyskujesz, przeprowadzając audyt w swoim budynku?

Przede wszystkim wiesz, ile pieniędzy możesz zaoszczędzić, przeprowadzając efektywną termomodernizację. Uzyskujesz także dokładne wskazówki, na czym w pierwszej kolejności należy się skoncentrować przy wymianie systemów grzewczych w domu bądź firmie.

Zamówienie audytu energetycznego to także Twój wkład w walce o czystsze środowisko! Mądrzejsza gospodarka zasobami oznacza mniejsze zużycie paliw kopalnych, a w konsekwencji mniejsze stężenie smogu w powietrzu. Z tego też powodu rządowe programy dofinansowania termomodernizacji domków jednorodzinnych obejmują także pokrycie kosztów audytu.

Na koniec warto dodać, że zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego przedsiębiorstwa działające na terenie UE i nienależące do segmentu MŚP powinny średnio raz na 4 lata przeprowadzić tego typu kontrolę swoich budynków. Małe i średnie przedsiębiorstwa są zwolnione z tego obowiązku, lecz jak najbardziej powinny wziąć takie rozwiązanie pod uwagę. Stawką są nie tylko możliwe oszczędności finansowe, lecz także szansa na zbudowanie pozytywnego wizerunki marki, która dba o środowisko!

Audyt energetyczny – premia termomodernizacyjna

Tym, co powstrzymuje wiele osób oraz przedsiębiorstw przed przeprowadzeniem gruntownej termomodernizacji, jest wysoki koszt całego procesu. Trzeba bowiem uwzględnić wydatki związane z przeprowadzeniem audytu i zakupem nowego sprzętu, a do tego jeszcze doliczyć koszty robocizny. Niewiele firm może sobie pozwolić na tak duży wydatek, podczas gdy inni odbiorcy sceptycznie podchodzą do wizji dużego kredytu.

Z tego powodu wprowadzono dodatkową zachętę w postaci premii termomodernizacyjnej, czyli pomocy w spłacie kredytu zaciągniętego w celu unowocześnienia dotychczasowych systemów ogrzewania. Na jaką pomoc zatem może liczyć inwestor, który zdecydował się wymienić stare piece? Obecne przepisy przewidują dwie stawki:

 • 16% kosztów całego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 • 21% kosztów – dotyczy tych inwestorów, którzy zdecydują się także na zamontowanie instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii (np. panele słoneczne). Dodatkowym warunkiem przyznania premii jest maksymalna moc samej instalacji: minimum 1 kW w przypadku domów jednorodzinnych oraz 6 kW w przypadku pozostałych budynków.

Kto może ubiegać się o premię termomodernizacyjną?

Podmioty uprawnione do otrzymania dodatkowego wsparcia przy spłacie kredytu to między innymi:

 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
 • właściciele domów jednorodzinnych (a także innych budynków),
 • budynki zbiorowego zamieszkania takie jak domy emeryta, hotele robotnicze, domy opieki społecznej, plebanie, klasztory,
 • gminy,
 • lokalne sieci ciepłownicze,
 • spółki prawa handlowego.

Podstawą do ubiegania się o premię termomodernizacyjną jest audyt energetyczny, w którym zostanie stwierdzone, że:

 • roczne zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzewania wody lub budynków mieszkalnych spadnie o przynajmniej 10% (w przypadku wymiany tylko systemów grzewczych) lub 25% w pozostałych budynków,
 • wykonanie nowego przyłącza do scentralizowanego źródła ciepła zmniejszy koszty pozyskania energii o przynajmniej 20%
 • roczne straty energii w lokalnej sieci ciepłowniczej spadną o przynajmniej 25%,
 • inwestor w całości lub częściowo dostosuje instalację pod źródła odnawialne.

Jeśli audyt energetyczny wykaże, że przynajmniej jeden z tych warunków został spełniony, można złożyć w banku wniosek o przyznanie premii.

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna to integralna i obligatoryjna część całego projektu budowlanego. Obowiązek sporządzenia i dostarczenia tego rodzaju dokumentacji spoczywa również na właścicielach zabudowy jednorodzinnej, co wynika z obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego i stosowanych rozporządzeń. Celem projektowanej charakterystyki energetycznej jest weryfikacja efektywności energetycznej budynku już na etapie projektu budowlanego.

Projektowana charakterystyka energetyczna – co to takiego?

Obowiązujące przepisy oraz najnowsze wytyczne techniczne nakazują na etapie projektowania budynku uwzględnić wymagania w zakresie wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP, a także ustalenie dopuszczalnych maksymalnych wartości współczynników przenikania ciepła dla przegród budowlanych, stolarki okiennej i drzwiowej. Z zadania tego można się wywiązać poprzez zlecenie sporządzenia projektowanej charakterystyki energetycznej.

Przygotowanie projektowanej charakterystyki energetycznej każdorazowo uwzględnia w bilansie m.in. wielkość i złożoność bryły budynku, straty ciepła przez przegrody zewnętrzne do otoczenia czy stopień złożoności systemu zarządzania energią lub jego brak.

Projektowana charakterystyka energetyczna dotyczy więc wielu aspektów i warunków technicznych i uwzględnia instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, a także źródła ciepłej wody użytkowej. Celem sporządzenia tego typu charakterystyki jest przede wszystkim racjonalizacja i optymalizacja ilości ciepła, chłodu i energii elektrycznej tak, żeby były utrzymane na maksymalnie niskim poziomie, zapewniając jednocześnie komfort użytkownikom przestrzeni.

Skontaktuj się z nami

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszych usług, wśród których znajduje się usługa polegająca na opracowywaniu projektowanej charakterystyki energetycznej. Trzon naszego zespołu stanowią specjaliści i doradcy z zakresu energetyki i racjonalnego wykorzystania źródeł energii, którzy od lat wspierają przedsiębiorców m.in. w planowaniu inwestycji.

Audyt efektywności energetycznej

Eksploatacja instalacji oraz wytwarzanie i przetwarzanie energii elektrycznej wiąże się każdorazowo ze stratami. W celu uniknięcia i redukcji wspomnianych strat warto przeprowadzać okresowe audyty efektywności energetycznej, które wskażą obszary wymagające optymalizacji i wyznaczą ścieżkę poprawy działania instalacji i poszczególnych układów przedsiębiorstwa. Działania takie pozwolą na wdrożenie rozwiązań, które zadziałają na korzyść zakładu i zwiększą efektywność firmy.

Profesjonalne raporty i ekspertyzy

Audyty efektywności energetycznej mogą odnosić się do profesjonalnego sprawdzenia konkretnego urządzenia, linii produkcyjnej czy całego obiektu i instalacji, w tym węzłów ciepłowniczych, sieci czy używanych technologii. Poszczególne działania można też połączyć, tworząc szczegółowe i kompleksowe opracowanie dla całego przedsiębiorstwa. Bez względu na to, z jakim zakresem sprawozdania mamy do czynienia, każdorazowo audyt efektywności energetycznej jest dokumentem, który określi dokładnie obszary zużycia energii oraz wskaże miejsca, w których występują ewentualne nieprawidłowości, a także stanie się fundamentem dla nowych rozwiązań.

Zalety audyty efektywności energetycznej

Decydując się na audyt przedsiębiorstwa zyskują szeroką wiedzę na temat urządzeń, instalacji i zarządzanych obiektów, którą można następnie wykorzystać w przypadku konieczności zaimplementowania dalszych modernizacji i udogodnień pod kątem gospodarki energetycznej. Kolejną korzyścią w przypadku przeprowadzenia audytu efektywności energetycznej są oszczędności i niższe rachunki za zużycie energii. Stosując się do wskazówek zawartych w opracowanym dokumencie można dokonać optymalizacji i znaleźć dogodne możliwości na ograniczenie strat energetycznych i usprawnienia instalacji.

Powierzenie audytu oraz sporządzenia raportu profesjonalnym firmom takim jak nasza, jest sposobem na poprawę funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. Od lat pomagamy naszym klientom racjonalizować zarządzanie obiektami oraz liniami produkcyjnymi. Nasza doświadczona kadra inżynierska zajmuje się także szeroko pojętym doradztwem z zakresu energetyki i wydawaniem profesjonalnych ekspertyz. W celu ustalenia szczegółów naszej oferty, zachęcamy Państwa do kontaktu.

Odnawialne źródła energii

Spadek wydobycia i wykorzystania paliw kopalnych wymusza konieczność poszukiwania alternatywnych źródeł energii. Obecnie możemy obserwować m.in. prężny rozwój sektora odnawialnych źródeł energii (OZE). Zielona energia, która jest pozyskiwana ze słońca, wiatru, wody, a także biomasy, nie przyczynia się do degradacji środowiska, a dzięki atrakcyjnym programom rządowym, które dofinansowują inwestycje, staje się coraz bardziej dostępna.

Poszukiwanie alternatywnych źródeł energii, które nie degradują środowiska i nie przyczyniają się do eksploatowania naturalnych i wyczerpywalnych zasobów, są poniekąd wymuszone zmianami klimatycznymi, ale i kierunkiem, jaki obierają cywilizowane kraje w celu ograniczenia szkodliwego działania tradycyjnych metod pozyskiwania energii.

OZE w Polsce

Obecnie najpopularniejszymi źródłami odnawialnej energii w Polsce pozostaje biomasa oraz wiatr. Co ciekawe, fotowoltaika, która pozwala na wykorzystywanie promieniowania słonecznego w produkcji energii, stanowi w naszym kraju dopiero 4. pod względem popularności źródło OZE. Jednocześnie to właśnie fotowoltaika cieszy się największym zainteresowaniem i z roku na rok obserwuje się dynamiczny wzrost liczebności instalacji z panelami słonecznymi.

Do liderów OZE, czyli krajów azjatyckich Polsce na razie jest daleko, ale z roku na rok udział alternatywnych form pozyskiwania energii, zwiększa się, a tendencja ta z pewnością utrzyma się w nadchodzących latach.

Zalety korzystania z odnawialnych źródeł energii

Zalet wykorzystywania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii jest wiele. W planie ogólnym OZE zwiększają krajowe bezpieczeństwo energetyczne, zaś dla indywidualnych odbiorców energii oznaczają większą niezależność od dostawców i większość stabilność rachunków. Część właścicieli instalacji produkujących zieloną energię jest w stanie samodzielnie pokryć zapotrzebowanie energetyczne gospodarstwa domowego czy przedsiębiorstwa.

W kontekście dyskusji nad OZE nie sposób też nie wspomnieć o ekologicznym aspekcie zagadnienia. W przypadku odnawialnych źródeł energii do atmosfery nie trafiają szkodliwe substancje, a naturalne zasoby nie kurczą się – z punktu widzenia działań prośrodowiskowych, OZE stanowią najrozsądniejszą drogę, która może przyczynić się do ochrony przyrody.

Standardy energetyczne budynków od 2021 roku

Projektanci oraz deweloperzy powinni mieć na uwadze zmiany w wymogach technicznych stawianym inwestycjom, znanych pod nazwą WT 2021, które dotyczą przede wszystkim standardu energetycznego budynków. To już ostatni etap zaostrzania wymogów związanych z ocieplaniem, co wiąże się z koniecznością uwzględnienia energooszczędnych rozwiązań już w fazie projektowania budynku. Nowe regulacje obowiązują od początku 2021 roku i w porównaniu do starszych przepisów, stawiają przed inwestorami nowe wyzwania w kontekście dobrania odpowiednich rozwiązań i technologii.

Czym jest WT 2021?

WT 2021 to inaczej nowelizacja przepisów dotyczących warunków technicznych budynków, które wynikają z rozwoju branży budowlanej. Nowe przepisy pojawiają się zazwyczaj w pięcioletnich odstępach – ostatnio zmiana regulacji przypadała na 2017 rok. WT 2021 określa maksymalne dopuszczalne wartości współczynnika przenikania ciepła U dla poszczególnych przegród domu. Oznacza to m.in. konieczność lepszej izolacji budynków. Zaostrzone przepisy wymuszą konieczność zastosowania lepszych technologii grzewczych oraz grubszych lub skuteczniejszych materiałów izolacyjnych. W spełnieniu wymogów pomogą rozwiązania grzewcze bazujące m.in. na odnawialnych źródłach energii.

Kogo dotyczą zmiany w wymogach stawianych budynkom?

Zmiany dotyczą przede wszystkim inwestorów, którzy wystąpią o pozwolenie na budowę lub otrzymają ją w 2021 roku. Początkowo do respektowania nowych przepisów byli zobligowani także inwestorzy, który rozpoczęli procedury związane z pozwoleniem na budowę w ubiegłym roku, ale z różnych przyczyn nie doprowadzili do zakończenia tego etapu przed 2021 rokiem. W zmienionym przepisie przejściowym zastosowanie przepisów uzależnione będzie od daty złożenia wniosku przez inwestora. W praktyce więc wszystkie wnioski złożone do 31 grudnia będą rozpatrywane według starszych, znacznie łagodniejszych regulacji.

Również projektanci domów jednorodzinnych od 2021 roku muszą dostosować swoje propozycje do zaostrzonych wymogów odnośnie do izolacji budynków oraz systemów grzewczych. Żeby spełnić nowe warunki techniczne w budynkach jednorodzinnych będzie zachodzić konieczność zastosowania wysokiej jakości izolacji cieplnej w połączeniu z wykorzystaniem zielonej energii.

Zmiany w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Jako profesjonalna firma doradcza wyspecjalizowana w energetyce oraz optymalizacji pod tym kątem przedsiębiorstw i obiektów różnego typu, staramy się na bieżąco monitorować oraz informować naszych klientów o wszelkich zmianach legislacyjnych w tym zakresie. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z głównymi założeniami nowelizacji przepisów dotyczących audytów energetycznych.

Najnowsze zapisy o wspieraniu termomodernizacji i remontów wprowadzone do Dziennika Ustaw z dnia 12 kwietnia 2020 roku mają na celu promowanie modernizacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE), walki ze szkodliwym działaniem smogu oraz innymi działaniami mającymi na względzie poprawę warunków energetycznych.

Termomodernizacja po nowemu

Na mocy rozporządzenia zmianie ulega m.in. stawka naliczania premii termomodernizacyjnej i remontowej. Przepisy uległy tutaj uproszczeniu i ujednoliceniu. Po zmianach stawka naliczania premii w przypadku termomodernizacji budynku kształtuje się na poziomie 16 proc. od wszystkich kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia. W przypadku remontów premia wynosi obecnie 15 proc. Kosztów poniesionych na rzecz całego przedsięwzięcia.

Nowelizacja przepisów mówi także zmianach w finansowaniu głębokich termomodernizacji budynków. Inwestorzy, którzy zainstalują w ramach przedsięwzięcia mikroinstalacje z odnawialnymi źródłami energii mogą liczyć na zwrot 21 proc. poniesionych wydatków.

Ustawodawca wskazuje także nowe możliwości dla inwestorów przeprowadzających docieplenia budynków z wielkiej płyty. Premiowane będą przedsięwzięcia, które polegają na wykonaniu dodatkowego połączenia warstwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną warstwowych ścian zewnętrznych. Kwota zwrotu inwestycji w tym przypadku może wynieść 50 proc. poniesionych kosztów.

Przepisy remontowe

Nowelizacja przepisów dotyczy również budynków gminnych, w których znajdują się lokale użytkowe. W takim przypadku przewidziana jest premia remontowa w wysokości 50 proc. kosztów przedsięwzięcia.

Zachęcamy do szczegółowej lektury nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Pełną treść nowelizacji znajdą Państwo na stronie internetowej rządowego Dziennika Ustaw.

Audyt energetyczny – obowiązek czy również inwestycja dla przedsiębiorcy?

Wykonywanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa co cztery lata wynika z ustawowego obowiązku nałożonego na prowadzących działalność gospodarczą, ale przez część właścicieli i zarządców firm ciągle jest postrzegana jako uciążliwa konieczność. Tymczasem, przeprowadzenie wnikliwej analizy prowadzonego biznesu pod kątem zużycia energii, może przynieść wiele korzyści. Jakich? Omówimy je pokrótce w artykule.

Więcej pieniędzy w budżecie firmy

Ekspertyza energetyczna budynków wchodzących w skład przedsiębiorstwa może przynieść korzyści w postaci niższych rachunków za prąd. Podmiot uprawniony do przeprowadzenia audytu wskaże skuteczne sposoby na ograniczenie zużycia energii i optymalizację przedsiębiorstwa pod tym kątem. Do każdego audytu, oprócz szczegółowej analizy zażycia energii w obiekcie dołączony będzie zbiór z sugestiami i wskazówkami dotyczącymi tego, jak skutecznie ograniczyć pobory bez uszczerbku dla działalności firmy. Szacuje się, że podążenie za sugestiami i wdrożenie proponowanych przez ekspertów zmian może przynieść oszczędności w wysokości nawet 20 procent.

Postaw na zieloną energię

Ponadto, audyt energetyczny firm może przyczynić się do tego, że przedsiębiorstwo będzie mogło zaimplementować rozwiązania proeologiczne. Ograniczenie zużycia energii będzie zgodne z zaleceniami unijnych dyrektyw o ograniczeniu emisji CO2 i może także mieć korzyści wizerunkowe. Obecnie dbałość o środowisko jest nie tylko działaniem na rzecz środowiska naturalnego, ale i działaniem, które pokazuje przedsiębiorstwo w dobrym świetle. Audyt energetyczny przedsiębiorstw może stać się także pretekstem do wprowadzenia rozwiązań z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i dywersyfikacją dostaw prądu.

Uniknij kar finansowych

Jako że przeprowadzenie audytu jest obligatoryjne, zaniechanie tego ustawowego obowiązku może słono kosztować. W celu uniknięcia dotkliwych kar finansowych warto pomyśleć o sporządzeniu ekspertyzy odpowiednio wcześniej. Firmy, które nie wywiążą się z obowiązków narażone są na straty finansowe sięgające 5-proc. Rocznych dochodów przedsiębiorstwa.

Świadectwa energetyczne

Zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, lub najemca zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku (np. lokalu mieszkalnego lub użytkowego):

1) zbywanego na podstawie umowy sprzedaży;

2) zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

3) wynajmowanego

 

Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku (np. lokalu) lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, przekazuje odpowiednio nabywcy albo najemcy:

1) świadectwo charakterystyki energetycznej – przy zawarciu umowy sprzedaży albo zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

2) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej – przy zawarciu umowy najmu.

 1. W przypadku gdy zbywca albo wynajmujący nie wywiąże się z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nabywca albo najemca może, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przeniesienia własności albo umowy najmu, wezwać pisemnie zbywcę lub wynajmującego do wywiązania się z tego obowiązku w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania.
 2. W przypadku gdy świadectwo charakterystyki energetycznej albo jego kopia nie zostaną przekazane w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania, nabywca albo najemca może, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy w przypadku umowy najmu oraz 12 miesięcy w przypadku umowy sprzedaży albo zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, licząc od dnia zawarcia umowy, zlecić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej na koszt zbywcy albo wynajmującego.
 3. Nabywca albo najemca nie mogą zrzec się tego prawa.

 

Właściciel lub zarządca budynku, którego powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów, zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla tego budynku.

–  Kopię świadectwa charakterystyki energetycznej umieszcza się w widocznym miejscu w zajmowanych budynkach

Właściciel lub zarządca budynku o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2 , w którym są świadczone usługi dla ludności, jest obowiązany umieścić kopię świadectwa charakterystyki energetycznej w widocznym miejscu w tym budynku, z wyłączeniem zaleceń, o których mowa w art. 10 pkt 3, o ile dla tego budynku zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej

Obowiązki, o których mowa nie dotyczą budynku:

1) podlegającego ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

2) używanego jako miejsce kultu i do działalności religijnej;

3) przemysłowego oraz gospodarczego niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego;

4) mieszkalnego, przeznaczonego do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;

5) wolnostojącego o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2 ;

6) gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2 ∙rok).