Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna to integralna i obligatoryjna część całego projektu budowlanego. Obowiązek sporządzenia i dostarczenia tego rodzaju dokumentacji spoczywa również na właścicielach zabudowy jednorodzinnej, co wynika z obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego i stosowanych rozporządzeń. Celem projektowanej charakterystyki energetycznej jest weryfikacja efektywności energetycznej budynku już na etapie projektu budowlanego.

Projektowana charakterystyka energetyczna – co to takiego?

Obowiązujące przepisy oraz najnowsze wytyczne techniczne nakazują na etapie projektowania budynku uwzględnić wymagania w zakresie wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP, a także ustalenie dopuszczalnych maksymalnych wartości współczynników przenikania ciepła dla przegród budowlanych, stolarki okiennej i drzwiowej. Z zadania tego można się wywiązać poprzez zlecenie sporządzenia projektowanej charakterystyki energetycznej.

Przygotowanie projektowanej charakterystyki energetycznej każdorazowo uwzględnia w bilansie m.in. wielkość i złożoność bryły budynku, straty ciepła przez przegrody zewnętrzne do otoczenia czy stopień złożoności systemu zarządzania energią lub jego brak.

Projektowana charakterystyka energetyczna dotyczy więc wielu aspektów i warunków technicznych i uwzględnia instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, a także źródła ciepłej wody użytkowej. Celem sporządzenia tego typu charakterystyki jest przede wszystkim racjonalizacja i optymalizacja ilości ciepła, chłodu i energii elektrycznej tak, żeby były utrzymane na maksymalnie niskim poziomie, zapewniając jednocześnie komfort użytkownikom przestrzeni.

Skontaktuj się z nami

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszych usług, wśród których znajduje się usługa polegająca na opracowywaniu projektowanej charakterystyki energetycznej. Trzon naszego zespołu stanowią specjaliści i doradcy z zakresu energetyki i racjonalnego wykorzystania źródeł energii, którzy od lat wspierają przedsiębiorców m.in. w planowaniu inwestycji.