Odnawialne źródła energii

Spadek wydobycia i wykorzystania paliw kopalnych wymusza konieczność poszukiwania alternatywnych źródeł energii. Obecnie możemy obserwować m.in. prężny rozwój sektora odnawialnych źródeł energii (OZE). Zielona energia, która jest pozyskiwana ze słońca, wiatru, wody, a także biomasy, nie przyczynia się do degradacji środowiska, a dzięki atrakcyjnym programom rządowym, które dofinansowują inwestycje, staje się coraz bardziej dostępna.

Poszukiwanie alternatywnych źródeł energii, które nie degradują środowiska i nie przyczyniają się do eksploatowania naturalnych i wyczerpywalnych zasobów, są poniekąd wymuszone zmianami klimatycznymi, ale i kierunkiem, jaki obierają cywilizowane kraje w celu ograniczenia szkodliwego działania tradycyjnych metod pozyskiwania energii.

OZE w Polsce

Obecnie najpopularniejszymi źródłami odnawialnej energii w Polsce pozostaje biomasa oraz wiatr. Co ciekawe, fotowoltaika, która pozwala na wykorzystywanie promieniowania słonecznego w produkcji energii, stanowi w naszym kraju dopiero 4. pod względem popularności źródło OZE. Jednocześnie to właśnie fotowoltaika cieszy się największym zainteresowaniem i z roku na rok obserwuje się dynamiczny wzrost liczebności instalacji z panelami słonecznymi.

Do liderów OZE, czyli krajów azjatyckich Polsce na razie jest daleko, ale z roku na rok udział alternatywnych form pozyskiwania energii, zwiększa się, a tendencja ta z pewnością utrzyma się w nadchodzących latach.

Zalety korzystania z odnawialnych źródeł energii

Zalet wykorzystywania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii jest wiele. W planie ogólnym OZE zwiększają krajowe bezpieczeństwo energetyczne, zaś dla indywidualnych odbiorców energii oznaczają większą niezależność od dostawców i większość stabilność rachunków. Część właścicieli instalacji produkujących zieloną energię jest w stanie samodzielnie pokryć zapotrzebowanie energetyczne gospodarstwa domowego czy przedsiębiorstwa.

W kontekście dyskusji nad OZE nie sposób też nie wspomnieć o ekologicznym aspekcie zagadnienia. W przypadku odnawialnych źródeł energii do atmosfery nie trafiają szkodliwe substancje, a naturalne zasoby nie kurczą się – z punktu widzenia działań prośrodowiskowych, OZE stanowią najrozsądniejszą drogę, która może przyczynić się do ochrony przyrody.