Standardy energetyczne budynków od 2021 roku

Projektanci oraz deweloperzy powinni mieć na uwadze zmiany w wymogach technicznych stawianym inwestycjom, znanych pod nazwą WT 2021, które dotyczą przede wszystkim standardu energetycznego budynków. To już ostatni etap zaostrzania wymogów związanych z ocieplaniem, co wiąże się z koniecznością uwzględnienia energooszczędnych rozwiązań już w fazie projektowania budynku. Nowe regulacje obowiązują od początku 2021 roku i w porównaniu do starszych przepisów, stawiają przed inwestorami nowe wyzwania w kontekście dobrania odpowiednich rozwiązań i technologii.

Czym jest WT 2021?

WT 2021 to inaczej nowelizacja przepisów dotyczących warunków technicznych budynków, które wynikają z rozwoju branży budowlanej. Nowe przepisy pojawiają się zazwyczaj w pięcioletnich odstępach – ostatnio zmiana regulacji przypadała na 2017 rok. WT 2021 określa maksymalne dopuszczalne wartości współczynnika przenikania ciepła U dla poszczególnych przegród domu. Oznacza to m.in. konieczność lepszej izolacji budynków. Zaostrzone przepisy wymuszą konieczność zastosowania lepszych technologii grzewczych oraz grubszych lub skuteczniejszych materiałów izolacyjnych. W spełnieniu wymogów pomogą rozwiązania grzewcze bazujące m.in. na odnawialnych źródłach energii.

Kogo dotyczą zmiany w wymogach stawianych budynkom?

Zmiany dotyczą przede wszystkim inwestorów, którzy wystąpią o pozwolenie na budowę lub otrzymają ją w 2021 roku. Początkowo do respektowania nowych przepisów byli zobligowani także inwestorzy, który rozpoczęli procedury związane z pozwoleniem na budowę w ubiegłym roku, ale z różnych przyczyn nie doprowadzili do zakończenia tego etapu przed 2021 rokiem. W zmienionym przepisie przejściowym zastosowanie przepisów uzależnione będzie od daty złożenia wniosku przez inwestora. W praktyce więc wszystkie wnioski złożone do 31 grudnia będą rozpatrywane według starszych, znacznie łagodniejszych regulacji.

Również projektanci domów jednorodzinnych od 2021 roku muszą dostosować swoje propozycje do zaostrzonych wymogów odnośnie do izolacji budynków oraz systemów grzewczych. Żeby spełnić nowe warunki techniczne w budynkach jednorodzinnych będzie zachodzić konieczność zastosowania wysokiej jakości izolacji cieplnej w połączeniu z wykorzystaniem zielonej energii.