Zmiany w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Jako profesjonalna firma doradcza wyspecjalizowana w energetyce oraz optymalizacji pod tym kątem przedsiębiorstw i obiektów różnego typu, staramy się na bieżąco monitorować oraz informować naszych klientów o wszelkich zmianach legislacyjnych w tym zakresie. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z głównymi założeniami nowelizacji przepisów dotyczących audytów energetycznych.

Najnowsze zapisy o wspieraniu termomodernizacji i remontów wprowadzone do Dziennika Ustaw z dnia 12 kwietnia 2020 roku mają na celu promowanie modernizacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE), walki ze szkodliwym działaniem smogu oraz innymi działaniami mającymi na względzie poprawę warunków energetycznych.

Termomodernizacja po nowemu

Na mocy rozporządzenia zmianie ulega m.in. stawka naliczania premii termomodernizacyjnej i remontowej. Przepisy uległy tutaj uproszczeniu i ujednoliceniu. Po zmianach stawka naliczania premii w przypadku termomodernizacji budynku kształtuje się na poziomie 16 proc. od wszystkich kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia. W przypadku remontów premia wynosi obecnie 15 proc. Kosztów poniesionych na rzecz całego przedsięwzięcia.

Nowelizacja przepisów mówi także zmianach w finansowaniu głębokich termomodernizacji budynków. Inwestorzy, którzy zainstalują w ramach przedsięwzięcia mikroinstalacje z odnawialnymi źródłami energii mogą liczyć na zwrot 21 proc. poniesionych wydatków.

Ustawodawca wskazuje także nowe możliwości dla inwestorów przeprowadzających docieplenia budynków z wielkiej płyty. Premiowane będą przedsięwzięcia, które polegają na wykonaniu dodatkowego połączenia warstwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną warstwowych ścian zewnętrznych. Kwota zwrotu inwestycji w tym przypadku może wynieść 50 proc. poniesionych kosztów.

Przepisy remontowe

Nowelizacja przepisów dotyczy również budynków gminnych, w których znajdują się lokale użytkowe. W takim przypadku przewidziana jest premia remontowa w wysokości 50 proc. kosztów przedsięwzięcia.

Zachęcamy do szczegółowej lektury nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Pełną treść nowelizacji znajdą Państwo na stronie internetowej rządowego Dziennika Ustaw.